SCHILDERIJEN

Als schilder is Tjerk het best te typeren als een surrealist of magisch realist. Hij is een fijnschilder en houdt van een helder coloriet. Om een goed beeld van zijn werk te krijgen worden hier een aantal van zijn schilderijen getoond.

In de serie ‘schaakkuriosa’ heeft hij zich laten inspireren door de boeken van Tim Krabbe.Het werk wordt gekenschetst door een symbolische verbeelding van de diverse stellingen schaakproblemen en leuke anekdotes. Ook voorbeelden uit de reeks "De Egyptische Schilderijen", uit het schaakkunstboek "Bezieling in het Schaken" die Tjerk samen met Ronald Staal heeft gemaakt en uit hun laatste boek "Schaken in Vogelvlucht"- Klik op onderstaande afbeeldingen voor inzicht en uitleg.