SCHILDERIJEN

Als schilder is Tjerk het best te typeren als een surrealist. Hij is een fijnschilder en houdt van een helder coloriet. Om een goed beeld van zijn werk te krijgen worden hier een aantal van zijn schilderijen getoond.

In de serie ‘schaakkuriosa’ heeft hij zich laten inspireren door de boeken van Tim Krabbe.Het werk wordt gekenschetst door een symbolische verbeelding van de diverse stellingen schaakproblemen en leuke anekdotes. Ook voorbeelden uit de reeks "De Egyptische Schilderijen" en de laatste werken uit het schaakkunstboek "Bezieling in het Schaken" die Tjerk samen met Ronald Staal heeft gemaakt - Klik op onderstaande afbeeldingen voor inzicht en uitleg.